Bylo mi potěšením předat slavnostně jménem nadace Moravské Slovácko vlastní grafiku – UKŘIŽOVÁNÍ – panu arcibiskupovi olomouckému Janu Graubnerovi, v galerii Joži Úprky

24.3.2017 – slavnostní seznámení veřejnosti s cyklem 14.obrazů Křížové cesty Joži Úprky.

Prev PostUkřižování
Next Post- POZVÁNÍ NA VÝSTAVU - GALERIE NA RYCHTĚ - Úvalno u Krnova