Painting 11, 2015 no name

50x70cm – akcrylic on canvas – 2015

Prev PostTam co jsou lidé nazí a i nízcí vysocí
Next PostPainting 12, 2015 no name