Ježíš s kalichem – grafiky – suchá jehla, monotyp – 2017

Prev PostGraphic - dry etching, monotype - 2017
Next PostJesus with a calyx - graphics - dryetching, monotype - 2017