Graphics – nude 2018

dry etching, monotype

Prev PostZe série aktů - grafika 2018
Next PostS dvěma prezidenty - přečtěte si celý článek z výstavy