Já v červené

O MNĚ

Lucie Gelemová
Autoportrét 2014

Je novodobá česká malířka originálních autorských děl. V její tvorbě vidíme osobní pocitové vyjádření, podané jedinečným stylem. Autorka začala s kresbou a malbou jako samouk. Skrze umění formuluje nelehké osobní prožitky, niterné pohnutky a hluboké dojmy ze svého života. Obrazy Lucie Gelemové mají velký vnitřní obsah a svůj skrytý příběh, který může mít i několik rovin. Záleží zcela na pozorovateli a jeho myšlení.

„ …Narodila jsem se 31.12.1982 v Českých Budějovicích. Ve 23 letech jsem se  vypravila do Londýna, kde jsem byla oslovena  židovskou malířkou Barbarou Jackson, pod jejímž vedením jsem se začala umělecky rozvíjet na denním studiu v The Institute, Archer Academy. Po tříletém pobytu v Londýně jsem se vrátila zpět do vlasti, kde jsem absolvovala dvouletý, akreditovaný kurz arteterapie při Masarykově univerzitě v Brně a půlroční kurz malby v Atelieru Jaroslava Platila v Českých Budějovicích. Od roku 2014 do roku 2017 jsem studovala na Art & Design institutu v Praze, v atelieru grafiky a malby, který jsem úspěšně zakončila státní zkouškou. Dále se zdokonaluji a postupně začínám pronikat se svými obrazy a grafikami do veřejných galerií a soukromých sbírek.”

„Lucie Gelemová ať už záměrně nebo bezděčně – navazuje na odkaz českého moderního umění a usiluje objevit pro sebe vlastní východisko. Zdá se mi, že ji má mnohé co říci náš syntetický kubismus, lépe řečeno poznatky, které si z něho odvodil Josef Čapek ve svých komorních dílech z první poloviny třicátých let minulého století. Také ona totiž zakládá své figurální, krajinářské obrazy a zátiší na zjednodušené lineární osnově a na plošné projekci objemů, tedy na prostředcích, jimž zároveň člení a rytmizuje obrazovou plochu. Preferuje čisté barvy, z nichž do značné míry těží významové vyznění svých brazů. Ty většinou počítají s úsměvnou stylizací, jindy tíhnou k pohádkově odstíněnému sdělení nebo do poloh imaginativních. Domnívám se, že jde o úsilí, které je hodno pozornosti.”

                               Významný historik umění a výtvarný kritik        PhDr. Jiří Hlušička                             19.5.2015 

 

Shares