Lucie Gelemová

Lucie Gelemová je novodobá česká malířka originálních autorských děl. V její tvorbě vidíme osobní pocitové vyjádření, podané jedinečným stylem, který obsahuje umělecké prvky expresionismu, abstrakce i surrealismu. Autorka začala s kresbou a malbou jako samouk. Skrze umění formuluje nelehké osobní prožitky, niterné pohnutky a dojmy ze svého života. Obrazy tak zachycují i jistou formu dekadence, která je přenesena z každodenních zážitků ze světa kolem ní. Ve 24 letech se Lucie odstěhovala do Londýna, kde se později seznámila s židovskou malířkou Barbarou Jackson, pod jejímž vedení se začala umělecky rozvíjet na denním studiu v The Institute, Archer Academy. Po třech letech se vrátila zpět do vlasti, kde absolvovala kurz arteterapie při Masarykově univerzitě v Brně a kurz malby v Atelieru Jaroslava Platila v Českých Budějovicích. Od roku 2014 je studentkou Art & Design institut v Praze, kde se dále zdokonaluje a postupně začíná pronikat se svými obrazy do veřejných galerií i soukromých sbírek.